0
0

دکتر محمود شمس برهان

شهریور ماه۱۴۰۱، invbazaar.com@gmail.com

 

در بازار نوآوری و سامانه بین المللی اختراعات، هدف اصلی استفاده از اختراعات بعنوان ابزار اصلی رصد فناوری اختراعات و نوآوری ها و به روز رسانی صنایع و مراکز علمی و تحقیقاتی در حوزه فعالیتی آنها بصورت تخصصی و سفارشی (customized) و همچنین شناسایی نیازهای فناورانه و موضوعات تحقیقاتی بر پایه توسعه اختراعات و نوآوری های جدید و مهندسی معکوس اختراعات جذاب است.

در این ویدیو، توضیحات کامل ثبت نام، نحوه پرداخت هزینه و انتخاب رشته های تخصصی (کد طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC)) برای کاربران توضیح داده شده است.

 

 

بازدیدها: ۸۶

پشتیبانی واتساپ
پشتیبانی آنلاین