۱۴۰۲/۰۷/۰۷
  ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
0
0

دسته: موضوعات پیشنهادی پایان نامه

بنگاه ها معمولا به یك یا چند دلیل اقدام به تغییر یا توسعه فناوری در سازمان خود می کنند. اصلاح فر ایندها و رویه ها یکی از رایج ترین روش های بهبود عملکرد است. دستیابی به این مهم در بسیاری از حوزه ها از طریق پیوند با دانشگاهها میسر می شود. صنایع می توانند موضوعات پایان نامه ها را اعم از بهبود و توسعه محصول و فرایند، روشهای مدیریتی، ارتقا سطح کیفی، جامعه شماسی بازار، بازار یابی را در قالب نیازمندیهای تحقیقاتی درخواست نمایند. این دسته از نیازها در قالب امور مطالعاتی و آزمایشگاهی قابل انجام هستند.

پشتیبانی واتساپ
پشتیبانی آنلاین