۱۴۰۲/۰۷/۰۷
  ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
0
0

مقایسه آماری اختراعات سال ۱۴۰۱ در ایران و در سطح بین المللی

424 بازدید

دکتر محمود شمس برهان

مردادماه ۱۴۰۱، invbazaar.com@gmail.com

مقایسه آماری تعداد اختراعات ثبت شده در ایران با سطح بین المللی نکات کلیدی موثری را در زمینه روند تغییرات تکنولوژی داخلی در مقایسه با سطوح بین المللی و فرصتها و تهدیدهای وابسته را ارئه می دهد. در جدول زیر خلاصه آماری داده ها بهمراه نمودار میله ای مربوطه تقدیم حضور می گردد.

جدول ۱- آمار اختراعات ثبت شده مربوط به کدهای IPC در مجموع سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ایران، در سال ۲۰۲۰ در سطح بین الملل، در هفته ۳۳ سال ۲۰۲۲ در سطح بین الملل

توضیحات مربوط به کدهای IPC در مقاله استفاده از طبقه بندی بین المللی اختراعات در اکوسیستم نوآوری قابل دسترسی است. در شکل زیر گراف مربوط به جدول ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱- نمودار آماری اختراعات ثبت شده مربوط به کدهای IPC در ایران و در سطح بین الملل

 

همچنانکه در جدول و شکل ۱ ملاحضه می شود، تعداد اظهارنامه ها، بتنهایی در هفته ۳۳ سال ۲۰۲۲ در سطح بین المللی برابر ۴۰۷۴ و تعداد کل اختراعات در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ایران برابر ۵۴۶۵ است که تفاوت معناداری را نشان می دهدبدین معنی که تعداد اظهارنامه های بین المللی یک هفته از نظر کمی قابل مقایسه با تعداد اختراعات ثبت شده در ایران طی دو سال است. بعبارت دیگر مطالعه اظهارنامه های بین المللی فرصتهای ناشناخته بیشماری را میتواند پیش روی صنایع و دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی باز کند که اهمیت رصد و پایش اختراعات در توسعه نوآوری را به وضوح نشان می دهد.

همبستگی آماری خیلی خوبی از نظر درصد اظهارنامه ها بین المللی در کدهای مختلف IPC در هفته ۳۳ سال ۲۰۲۲ و کل اظهارنامه های سال ۲۰۲۰ مشاهده می شود که نشان از ثابت بودن روند ثبت اختراعات در سطوح بین المللی و عدم تغییر قابل ملاحضه در تکنولوژیهای پیشرو و نوظهور است. همچنین ترتیب اهمیت بخشهای مختلف، بترتیب بصورت H (الکتریسیته)، G (فیزیک)، A (نیازهای انسانی)، B (انجام عملیات، حمل و نقل)، C (علم شیمی، متالورژی)، F (مهندسی مکانیک)، E (سازه های ثابت) و نهایتا D (منسوجات و کاغذ) می باشد؛ در حالیکه این روند در ایران بصورت A (نیازهای انسانی)، B (انجام عملیات، حمل و نقل)، C (علم شیمی، متالورژی)، G (فیزیک)، F (مهندسی مکانیک)، E (سازه های ثابت) و نهایتا H (الکتریسیته) می باشد؛ اختلاف معناداری در مقایسه آماری درصد اختراعات ثبت شده در کدهای IPC مختلف در ایران مشاهده می شود بدین معنی که بخش H در سطح بین المللی بعنوان تکنولوژی پیشرو شناخته میشود در حالیکه در ایران، بخش A بیشترین درصد اختراعات را بخود اختصاص می دهد که نشان دهنده ناموزون بودن روند تکنولوژی در ایران در مقایسه با سطوح بین المللی است. یک نتیجه دیگر میتواند به این صورت باشد که در ایران متخصصان بیشتری در بخش A وجود دارد.

این تحلیل قابلیت تعمیم به زیربخشها و زیر کلاسها را نیز دارد که در هر بخش IPC، کد پیشرو یا بعبارت دیگر، تکنولوژیهای پیشرو در هر شاخه صنعتی بررسی شود؛ همچنانکه در مقاله جهت گیری فناوریهای پیشرو در سطح بین المللی، نشان داده شد که تکنولوژیهای پیشرو در کدهای H04W، G06F، A61K، H04L و H01L مستتر هستند. متاسفانه در ایران کمترین تعداد اختراعات مربوط به بخش H است در حالیکه این روند در سطح بین المللی کاملا معکوس است و ریشه های این خلاء باید در سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر این کمبود میتواند بعنوان یک فرصت برای محققان داخلی در زمینه بازار گسترده و در عین حال راکد و مغفول مانده مطرح شود.

متخصصان بازار نوآوری در صورت درخواست مشتری می توانند تحلیل آماری اختراعات در هر زمینه تکنولوژی را انجام دهند. بعنوان مثال، در زمینه تجهیزات پزشکی، بیشترین تعداد اختراعات، تکنولوژی پیشرو را نشان میدهد چرا که بیشترین سبد اختراعات را بعنوان شاخص فناوری بخود اختصاص داده است.

بازدیدها: ۱۰۱

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://invbazaar.com/?p=1708
اینجا محل تبلغ شما هست
اشتراک گذاری:
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد مقایسه آماری اختراعات سال ۱۴۰۱ در ایران و در سطح بین المللی

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

پشتیبانی واتساپ
پشتیبانی آنلاین